برگزیده ها
1397/11/3 چهارشنبه
نمایه سازی نشریۀ علمی ـ تخصصی «Iranian Journal of Analytical Chemistry» ، در فهرست اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
نشریۀ علمی ـ تخصصی «Iranian Journal of Analytical Chemistry با مدیر مسئولی دکتر علیرضا محدثی زرندی، سردبیری دکتر محمدعلی کریمی، خانم دکتر فاطمه صابر ماهانی دبیر اجرایی، خانم دکتر اکرم یادگارنژاد مدیرتولید محتوای، خانم دکتر اشرف سلمانی دستیار سردبیر در پایگاه استنادی جهان اسلام نمایه شد.

.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، از نمایه شدن نشریه علمی ـ تخصصی Iranian Journal of Analytical Chemistry“، به زبان انگلیسی ، در فهرست اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، محمد علی کریمی افزود: تاکنون فقط نشریات علمی ـ پژوهشی دانشگاه در فهرست اصلی ISC نمایه می شد امّا با توجه به ارتقاء کیفی نشریات و گسترش مجلات به زبان انگلیسی، این نشریه  نیز در فهرست اصلی این پایگاه نمایه شده است.
شایان ذکر است، این نشریه به مدیر مسئولی دکتر علیرضا محدثی زرندی و سردبیری دکتر محمدعلی کریمی، خانم دکتر فاطمه صابر ماهانی دبیر اجرایی، خانم دکتر اکرم یادگارنژاد مدیرتولید محتوا، خانم دکتر اشرف سلمانی دستیار سردبیر، از سال 2014 میلادی به طور مرتب منتشر می شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ