آموزش
کارنامه اعلام نتايج مرحله اول آزمون سراسري سال 98
قابل توجه علاقه مندان به تحصیل در دانشگاه پیام نور
رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور خبر داد:
اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان گرامی
معاون دانشگاه پیام نور استان کرمان خبر داد:
قابل توجه دانشجویان
دکتر میر حبیبی معاون دانشگاه پیام نور استان خبر داد:
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور
آزمون درس زبان تخصصی رشته  آموزش و بهشازی منابع انسانی مجدد برگزار می شود
 تقویم نیمسال اول 99-98