اداری و مالی
برگزاری جلسه روسای مراکز و واحدهای استان
برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای ویژه کارکنان دانشگاه
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور خبر داد:
برگزاری کارگاه آموزشی کنترل خشم
برگزاری جلسه شورای مدیران ستاد استان