اخبار
1397/6/19 دوشنبه
برگزاری مراسم تکریم و معارفه در ستاد استان

آقای دکتر محدثی رئیس دانشگاه پیام نور استان طی مراسمی از زحمات جناب آقای طبرسی، جناب آقای افضلی و سرکارخانم تشکری، تقدیر و آقای دکتررستمی را به سمت مدیر فرهنگی و دانشجویی استان، آقای کریم رشیدی به سمت  مدیر اداری و پشتیبانی استان، سرخانم دکتر مهدیه محمدی به سمت ریاست  آزمایشگاه های استان و آقای دکتر سعید نژادبه سمت  مدیر گروه کشاورزی استان منصوب نمودند .

رئیس دانشگاه پیام نور استان در این مراسم طی سخنانی، تغییر در سمت های اجرایی را زمینه ساز ایجاد ظرفیت های جدید دانست و گفت:تغییر در سمت های اجرایی به معنای نفی زحمات مدیران قبلی نیست بلکه سرآغاز فصلی نو در پویایی و تحرک دانشگاه بوده  و این در هر مجوعه ای لازم و ضروری است .

ایشان پذیرش مسئولیت در شرایط فعلی دانشگاه را امری مهم و نشات گرفته از روحیات جهادی همکاران  عنوان کرد و تاکید کرد: انتظار آن است که مدیران انتخاب شده  بتوانند با تلاش مضاعف، سبب ارتقا جایگاه دانشگاه و تسهیل در انجام امور محوله شوند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir