آموزش
1397/8/20 يكشنبه
تغییر برخی تاریخ های تقویم آموزشی دانشگاه
اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97
تغییر تاریخ انتخاب محل آزمون مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و زمان دریافت کارت آزمون  مطابق جدول
ذیل
 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir