اخبار واحدها
1397/3/19 شنبه
بازدید خانم دکتر معین الدینی، رئیس دانشگاه پیام نور استان از حوزه امتحانی مرکز کرمان

صبح امروزخانم دکتر معین الدینی، رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان، از سالن 9 دی محل برگزاری امتحانات پایان نیمسال جاری مرکز کرمان بازدید به عمل آوردند .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این بازدید، که آقای دکتر فرهادیان رئیس مرکز کرمان نیز حضور داشتند، بر هر چه بهتر برگزارشدن امتحانات با رعایت مفاد دستورالعمل امتحانات تاکید شد.

گفتنی است امتحانات پایان نیمسال جاری دانشگاه از نوزدهم خرداد ماه آغاز و تا سیزدهم تیر ماه ادامه خواهند داشت.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir