آموزش
اطلاعیه
اصلاحیه نمرات زبان تافل دانشگاه

نظر به سرشکن شدن بارم دو سوال در آزمون زبان دانشگاه و اصلاح نمرات افراد شرکت کننده ، نمرات جدید از فایل ذیل قابل دریافت  است
 جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید .

فايلها
-97-05-24اصلاحيه نمرات تافل استان ه.pdf 122.482 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر