آموزش
1397/4/12 سه‌شنبه
تاریخ های برگزاری آزمون زبان دکتری تخصصی سال 97 دانشگاه پیام نور

.

با توجه به تغییراتی که در تاریخ برگزاری آزمون های زبان  نوبت های بیست و پنجم و بیست و ششم دکتری تخصصی دانشگاه اعمال گردید، تاریخ های ذیل برای برگزاری این آزمون اعلام می شود .


ردیف

نوبت برگزاری

تاریخ آزمون

1

دوره بیست و چهارم

شنبه

97/04/16

2

دوره بیست و پنجم

یکشنبه

97/06/11

3

دوره بیست و ششم

یکشنبه

97/09/11

4

دوره بیست و هفتم

چهارشنبه

97/11/03


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ