آموزش
کتاب باز
لیست دروسی که امتحان آنها در تابستان 97 به صورت کتاب باز برگزار می گردد. جهت دریافت لیست دروسی که امتحان آنها در تابستان 97 به صورت کتاب باز برگزار می شود اینجا کلیک نمایید.
فايلها
دروس کتاب باز -تابستان 97.pdf 36.347 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر