آموزش
فراهم شدن امکان تغییر محل آزمون برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد .

دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت انتخاب محل آزمون خود می توانند از تاریخ 97/02/01 الی 97/02/17 از مسیر زیر اقدام نمایید:

ورود به منوی 1- آموزش 2- دانشجو 3- درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون


نکته  1:دانشجویان بدهکار پس از 24 ساعت از زمان پرداخت شهریه قادر به انتخاب محل آزمون خود می باشند.


نکته 2:در مراکز تهران جنوب , تهران شمال ,تهران غرب و تهران شرق ,دانشجو صرفا مجاز به انتخاب یکی از این مراکز مطابق با رشته اجرایی در هر یک از این مراکز می باشد.


نکته  3:دانشجویان برون مرزی مجاز به انتخاب محل آزمون نمی باشند.


نکته  4 : اگر دانشجویی قصد ندارد که محل آزمون خود را خارج از مرکز تحصیلی خود قرار دهد نیاز به انجام عملیات در این پردازش ندارد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما