:.
1
دستورالعمل ارتقا و ارزشیابی همکاران اداری استان جهت دسترسی به دستور العمل اجرای ارزشیابی  همکاران اداری اینجا را کلیک نمایید. 

جهت دسترسی به دستور العمل ارتقا همکاران اداری اینجا را کلیک نمایید .

با تشکر امور اداری استان

فايلها
دستورالعمل اجراي ارزشيابي.pdf 2.48 MB
دستورالعمل ارتقاء.pdf 1.1 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر