اخبار
1397/3/10 پنجشنبه
برگزاری کارگاه آشنایی با مراحل رشد کودک« از4 سالگی تا 8 سالگی» در مرکز کرمان

.

کارگاه آشنایی با مراحل رشد کودک« از4 سالگی تا 8 سالگی» در مرکز کرمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز کرمان، محبوبه اسدی مسئول مرکز مشاوره مرکز کرمان گفت: با توجه به لزوم آشنایی با مراحل رشد کودکان و نیز با توجه به استقبال دانشجویان در برگزاری کارگاه های روانشناسی در حوزه کودکان؛ دومین کارگاه در این زمینه با عنوان «مراحل رشد کودک: از 4 سالگی تا 8 سالگی؛ از سوی مرکز مشاوره دانشگاه برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه مواردی از قبیل رشد شناختی ، رشد عاطفی، رشد روانی- اجتماعی کودکان در دوره سنی مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین دانشجویان با تکنیک هایی جهت خودآگاهی کودکان آشنا شدند.

اسدی گفت: تربیت مناسب  نسل آینده در گروه آگاهی مادران و زنان جامعه هست بر همین اساس با نهادینه کردن سبک زندگی سالم و ارتقاء آگاهی زنان در جامعه میتوان جامعه ای سالم و توانمند داشته باشیم.

مسئول مرکز مشاوره مرکز کرمان گفت:در این کارگاهها  آخرین یافته های علم پزشکی در رابطه با نیازهای روانی کودکان و باید و نبایدهای رفتاری و روانی مادران و کودکان را برای دانشجویان تبیین می شود. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ