تماس با ما
1395/4/6 يكشنبهسخن یار 62
رهبرانقلاب: دربحرین یک اقلیت جابر و خودخواه براکثریت ظلم میکنند. حالاهم عالم مجاهد آقای شیخ عیسی قاسم را مورد تعرض قراردادند؛این حماقت و بلاهت است/ شیخ عیسی کسی بود که مانع حرکات تند میشد/

.

رهبرانقلاب: دربحرین یک اقلیت جابر و خودخواه براکثریت ظلم میکنند. حالاهم عالم مجاهد آقای شیخ عیسی قاسم را مورد تعرض قراردادند؛این حماقت و بلاهت است/ شیخ عیسی کسی بود که مانع حرکات تند میشد/ این بی عقلها نمیفهمند که برداشتن شیخ عیسی یعنی برداشتن مانع از جوانان پرشوربحرینی علیه حکومت. دیگر هیچ مانعی نمیتواند این جوانها راساکت کند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ