كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار واحدها
اسلایدر
اطلاعیه ها
برگزیده ها
پیوندها
تحصیلات تکمیلی
تماس با ما
جستجو
رویدادها
سخن یار
فرم ها
فرهنگی دانشجویی
متون عمومي
وب سايت ها
ورود
سخن یار
سخن یار 62
سخن یار 62 رهبرانقلاب: دربحرین یک اقلیت جابر و خودخواه براکثریت ظلم میکنند. حالاهم عالم مجاهد آقای شیخ عیسی قاسم را مورد تعرض قراردادند؛این حماقت و بلاهت است/ شیخ عیسی کسی بود که مانع حرکات تند میشد/
رهبرانقلاب: دربحرین یک اقلیت جابر و خودخواه براکثریت ظلم میکنند. حالاهم عالم مجاهد آقای شیخ عیسی قاسم را مورد تعرض قراردادند؛این حماقت و بلاهت است/ شیخ عیسی کسی بود که مانع حرکات تند میشد/ این بی عقلها نمیفهمند که برداشتن شیخ عیسی یعنی برداشتن مانع از جوانان پرشوربحرینی علیه حکومت. دیگر هیچ مانعی نمیتواند این جوانها راساکت کند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر