كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار واحدها
اسلایدر
اطلاعیه ها
برگزیده ها
پیوندها
تحصیلات تکمیلی
تماس با ما
جستجو
رویدادها
سخن یار
فرم ها
فرهنگی دانشجویی
متون عمومي
وب سايت ها
ورود
سخن یار
سخن یار 56
سخن یار 58 رهبرانقلاب دردیدار اساتید دانشگاه:اگر میخواهیم کشورمان 20سال بعد،پیشرفته باعزت،متدین،ثروتمند،مقتدر،مستقل،برخوردار از عدالت و خیرات مادی و معنوی باشد این احتیاج دارد به کارهایی که عمده این کارها مربوط به دانشگاه است.علت تکیه من روی دانشگاه و اساتید این است
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر