:.
اطلاعیه
ارزشیابی اساتید

قابل توجه دانشجویان گرامی 
به منظور ارزیابی کیفیت تدریس اساتید دروس نیمسال جاری و استفاده از نظرات شما دانشجوی گرامی در راستای بهبود نحوه تدریس اساتید دانشگاه، به سایت گلستان مراجعه نموده و طبق راهنمایی ذیل    نسبت به ارزشیابی اساتید تا تاریخ 97/09/24 اقدام فرمایید
.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر