:.
اطلاعیه
اصلاحیه تقویم آموزشی دانشگاه در تابستان 97-96 تقویم آموزشی دانشگاه در تابستان جاری مطابق جدول ذیل اصلاح شد .


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر