:.
کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی ثبت اختراع ، حقوق مالکیت فردی ، روند داوری و ارزیابی اختراع

کارگاه آموزشی ثبت اختراع ، حقوق مالکیت فردی ، روند داوری و ارزیابی اختراع 

در تاریخ 18/2/97 ساعت 18 با حضور مهرداد الیاسی استاد برجسته این حوزه، در اتاق بازرگانی استان  برگزار می گردد .

جهت ثبت نام و  کسب اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه فرمایید.

 https://evand.com/events/patentmsp

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر