:.
اطلاعیه
تغییر منبع برخی دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی

قابل توجه دانشجویان و اساتید رشته ریاضی دانشگاه 
منابع دروس مربوط به برخی از  رشته گرایش های ریاضی بر اساس جدول ذیل جهت نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 در مقطع کارشناسی ارشد به شرح جدول  ذیل اصلاح گردیده است. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر