:.
مخترعین
آشنایی با مخترعین جوان پیام نور استان کرمان (شماره 1) محمدرضا شریفی
آشنایی با مخترع جوان دانشگاه پیام نور استان کرمان :
آقای محمد رضا شریفی دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندسی آب و خاک دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان طرح پژوهشی " شامپوی گیاهی پوست سبز پسته و شامپوی سر و بدن گیاهی آنغوزه را در اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیتهای صنعتی به ثبت رسانده اند.

آشنایی با مخترع جوان دانشگاه پیام نور استان کرمان-1
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر