:.
مخترعین
آشنایی با مخترعین جوان پیام نور استان کرمان (شماره2)- لاله نخعی

خانم لاله نخعی دانشجوی رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک از دانشجویان نخبه و مخترع دانشگاه پیام نور کرمان و عضو فدراسیون بین المللی مخترعین (IFIA) می باشد.

وی تاکنون موفق به ثبت دستگاه احیاگر اتوماتیک قلب و دستگاه احیاگر دستی قلب در اداره ثبت مالکیتهای صنعتی و اخذ مجوز تولید انبوه با تاییدیه از دانشگاه علوم پزشکی و چهار پزشک متخصص شده است .

از افتخارات این محقق جوان کرمانی در جوامع علمی می توان  کسب رتبه اول جهانی سی ونهمین جشنواره بین المللی اختراعات سوئیس (ژنو)2011 و اخذ مدال طلا این دوره از مسابقات ، کسب رتبه دوم جهانی سی ونهمین جشنواره بین المللی اختراعات سوئیس (ژنو)2011 و  اخذ مدال طلا این دوره از مسابقات ، کسب رتبه سوم جهانی چهارمین جشنواره بین المللی بانوان کره جنوبی 2011 و اخذ 2 مدال برنز این دوره از مسابقات ،کسب رتبه اول سومین جشنواره اختراعات ماهانی ( سال87) ، دریافت جایزه ایرانمنش سومین جشنواره ماهانی (سال87) ، اخذ گواهی حضور همایش زیست محیطی دانشگاه تهران (سال 88) ، اخذ گواهی حضور همایش فوریتهای پزشکی(سال 88) ،کسب رتبه اول چهارمین جشنواره اختراعات ماهانی (سال88) ، کسب رتبه اول ششمین جشنواره اختراعات ماهانی (سال90) ، اخذ گواهی حضور دومین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل(سال90) را نام برد.

از جمله اختراعات ارائه شده در جشنواره جوان خوارزمی دستگاه سنجش ممان اینرسی را می توان نام برد:

دستگاه سنجش ممان اینرسی با استفاده از بسامد زاویه ای

دستگاه دستگاه احیاگر اتوماتیک قلب و دستگاه احیاگر دستی قلب مجوز تولید انبوه خود را از دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان کرمانی گرفت​


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر