فرهنگی دانشجویی
سخن یار 5
محورهای مهم بیانات مقام معظم رهبری« مدظله» در باب انتخابات دردیدار با ائمه جمعه ی سراسر کشور در تاریخ 94/10/14

دانلود محورهای مهم بیانات مقام معظم رهبری« مدظله» در باب انتخابات دردیدار با ائمه جمعه ی سراسر کشور در تاریخ 94/10/14

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر