فرهنگی دانشجویی
کسب مقام اول دانشجویان پیام نور استان کرمان در مسابقات قران و عترت دانشگاهیان پیام نور کشور درخشش دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمان در مسابقات قرآن و عترت دانشگاهیان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه  آقایان روح الله شریفی  (عضو هیات علمی  استان کرمان و دانشجوی  استان تهران ) در رشته آشنایی با سیره معصومین  مقام دوم کشور ، محمد ایزدی خالق ابادی  دانشجوی واحد زرند در رشته اذان و اقامه مقام اول کشور و خانم رقیه مهدی پور دانشجوی مرکز کرمان دررشته دعا و مناجات مقام اول کشور را کسب نمودند .
روابط عمومی دانشگاه این دستاورد بزرگ را به خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور و دانشجویان عزیز تبریک عرض می نماید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر