فرهنگی دانشجویی
سخن یار 4
در آستانه انتخابات منتشرشد: اینفوگرافیک تعاملی «مسیرانتخاب» براساس بیانات رهبرانقلاب در این صفحه میتوانید روندی که باتصمیمات احتمالی شما درانتخابات 7اسفند رقم میخورد را ببینید http://khl.ink/masir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر