فرهنگی دانشجویی
مسابقات قران
کسب رتبه اول رشته اذان در مرحله کشوری مسابقات قرآن و عترت دانشگاه توسط دانشجوی واحد زرند آقای محمد ایزدی خالق آبادی دانشجوی واحد زرند موفق به کسب رتبه اول مرحله نهایی مسابقات قرآن و عترت دانشگاه در رشته اذان  شد .
مرحله نهایی  این دوره از  مسابقات به صورت غیر حضوری و با داوری از فیلم های رسیده از استانهای کشور در استان خراسان رضوی برگزار شد و آقای محمد ایزدی موفق به کسب رتبه اول در رشته اذان شد .
لازم به ذکر است  رشته های حفظ ،ترتیل و تحقیق این دوره از مسابقات  به صورت حضوری و در روز های 25 و26 مهر ماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر