:.
دکتر محدثی
انتصاب آقای دکتر علیرضا محدثی به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور استان کرمان و رئیس دبیرخانه منطقه 8 دانشگاه

آقای دکتر زمانی رئیس عالی دانشگاه  طی حکمی آقای دکتر علیرضا محدثی زرندی را به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور استان کرمان و رئیس دبیرخانه منطقه هشت دانشگاه (استانهای کرمان ،سیستان و بلوچستان و هرمزگان ) منصوب نمودند .

در قسمتی از این حکم آمده است، امید است با درایت ، تدبیر و اعمال سیاست ها و راهبردهای موثر، با تشکیل دبیرخانه منطقه هشت ، در هماهنگی ،هدایت امور و ایجاد زمینه های هم افزایی اهتمام ورزید . 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر